Personvernerklæring

Vi vil at du skal være trygg på at vi behandler dine personopplysninger i tråd med gjeldende lover og regler. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har. I denne erklæringen gir vi informasjon om alle tjenester levert av Prisguide AS. Tjenesten blir videre i erklæringen omtalt som «Vi».

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan for eksempel være ditt navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å fastsette hvilken person som befinner seg bak opplysningene.

 

Spesifikke vilkår

Enkelte av våre tjenester har spesifikke avtale- og brukervilkår som kommer som et tillegg til denne personvernerklæringen. Når disse vilkårene blir gjeldende vil vi gi deg tydelig informasjon. Dersom tjenestene krever samtykke, vil vi og be om ditt samtykke ved førstegangs bruk, innlogging eller installering.

 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med ved levering av tjenestene våre 

Som prissammenligningsaktør leverer vi tjenester som kan hjelpe forbrukere å gjøre bedre og tryggere kjøp. Vi har som mål å lagre så lite personopplysninger av våre brukerne som mulig. Tjenestene bruker så få personopplysninger som mulig for at tjenestene skal fungere. Bruk av tjenestene er valgfritt, og du kan til enhver tid endre din informasjon eller slette opplysningene vi har lagret. Dersom denne funksjonaliteten ikke finnes på nettsiden ber vi deg ta kontakt med oss.

 

Handleliste og Prisvarsel

På nettsiden kan du legge produkter i lister og få Prisvarsel når produkter du følger faller i pris. For å bruke listeverktøy eller Prisvarsel-tjenesten registreres en brukerkonto. Personopplysningene man oppgir blir kun brukt for å levere tjenestene, og internt for å spore at tjenestene fungerer som de skal. Opplysningene som oppgis (e-postadresse, telefonnummer) er altså kun til internt bruk. Dine opplysninger kan kun administreres av deg eller utviklere i Prisguiden AS. Det rettslige grunnlaget er samtykke. 

 

Brukeromtaler

På Prisguiden.no kan forbrukere skrive omtaler av produkter og butikker for å hjelpe andre forbrukere med å gjøre smarte kjøp. For å sørge for kvalitet i tjenesten ber vi om navn og e-postadresse, men du kan selv velge å være anonym overfor andre forbrukere. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å endre eller fjerne informasjonen du publiserer.

For omtaler av butikker gir vi butikkene innsikt i ditt navn og e-postadresse slik at de kan finne igjen ordren i sine systemer, samt få mulighet til å kontakte deg, og besvare din omtale på Prisguiden.no. I beste fall vil butikkene yte service som forbedrer din handleopplevelse. Butikkene får tilgang til vår tjeneste hvor personopplysningene nevnt over er tilgjengelig. Det rettslige grunnlaget er samtykke. 

 

Behandling av personopplysninger om kundene/brukerne våre

Ved henvendelse til Kundeservice

Når du kontakter kundeservice vil vi oppbevare din kontaktinformasjon, din henvendelse, tidspunkt for denne, notater om saken, samt utfallet. Denne historikken beholder vi både for å kunne vise til tidligere saker ved en ny henvendelse og for å utøve god kundebehandling. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse i å følge opp henvendelser fra våre kunder, brukere og de registrerte i vår database.

 

Ved bruk av Prisguiden.no

Sidebesøk og søk som blir foretatt på Prisguiden.no blir logget, men disse loggene tar i utgangspunktet ikke vare på informasjon som gjør at søket/økten kan knyttes til personen som bruker nettsiden. Det vi logger er anonymiserte data, bortsett fra:

  • Vår webserver som lagrer IP-adresse i en tidsperiode på 14 dager før det blir slettet. Datagrunnlaget som samles brukes til å vedlikeholde og optimalisere tjenesten.
  • Vi jobber med personalisering for å forbedre din handleopplevelse ved å foreslå alternative produkter ut i fra ditt bruksmønster på Prisguiden.no. Dette er i utgangspunktet anonymiserte atferdsdata hvor vi lagrer hvilken side din enhet har besøkt og tidspunkt. Dette datagrunnlaget vil knyttes opp mot e-postadresse og/eller telefonnummer dersom du velger å bruke en av våre tjenester, som f.eks Prisvarsel eller Min Side. Datagrunnlaget slettes etter 120 dager.
  • Vi får betalt av våre partnere ved å sende dem trafikk, enten det er gjennom bannerannonser eller trafikk til butikkene. Vi leverer rapporter til våre partnere slik at de kan se hva de betaler for. Når en bruker navigerer seg fra Prisguiden.no til en av våre partnere logger vi informasjon som tidspunkt, IP-adresse, lenken man stod på, lenken man går til, og nettleserversjon. Dette datasettet bruker vi til å utelukke robot-trafikk fra trafikk-rapporten vi leverer til våre partnere og det danner grunnlaget for fakturering. Datasettet kan lagres i opp til 10 år av hensyn til å kunne gå tilbake for å etterprøve og kontrollere fakturagrunnlag og regnskap.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få nettsiden til å fungere og å forbedre våre tjenester.

Prisguiden.no er reklamefinansiert. Det betyr at din enhet har en ID og du vil se reklame basert på dine andre søk på nettet. Du kan lese mer om bruk av cookies og interessebasert reklame her.

 

Ved bruk av våre apper

Vi har en gratis app, “Prisguiden”, som er tilgjengelig for flere operativsystemer, bl.a. iOS (iPhone) og Android. Appene blir levert og driftet av Prisguiden AS. Appene skal kun benyttes av privatpersoner. 

Du vil bli presentert spesifikke avtale- og brukervilkår som må godkjennes ved nedlastning. Appene åpner den innebygde nettleseren på mobiltelefonen og laster inn Prisguiden.no. Appene logger ikke personopplysninger utenom det som logges når man bruker prisguiden.no via nettleseren, som er beskrevet ellers i dette dokumentet.

 

Når du oppretter en Min Side-bruker

Min Side er vår innloggingstjeneste der du har muligheten til å oppdatere dine opplysninger som brukes i vår tjeneste, samt administrere dine Prisvarsler og handlelister på Prisguiden.no. Første gang du logger inn må du oppgi e-postadresse eller telefonnummer, og engangspassord. Disse opplysningene vil ikke vises i vår søketjeneste, men lagres kun for at du skal ha mulighet til å logge inn og for at vi skal kunne kommunisere med deg. Det er kun utviklere i Prisguiden AS som har tilgang til personopplysningene.

Brukervilkår for Min Side finner du her.

 

Når du bruker våre nettsider

Vi plasserer cookies ("informasjonskapsler") på våre nettsider for å gjøre siden mer brukervennlig, for å kunne vise interessebaserte annonser og for ta ut statistikk. Cookies er små tekstfiler som blir lokalt lagret på din nettleser som gjør det mulig for vår tjeneste å «huske» deg og dine brukerpreferanser.

Mer informasjon om vår bruk av cookies kan du lese her.

 

Dine rettigheter

Du har flere rettigheter etter personopplysningsloven. En oversikt over disse følger under. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter. 

 

Innsyn

Du har i utgangspunktet rett på informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Vil du se hvilke av dine opplysninger vi har kan du logge inn på Min Side og/eller kontakte oss. 

 

Retting

Du har mulighet til å korrigere, fjerne eller tilføye informasjon vi har lagret om deg, dersom du ber oss om å gjøre det ved å ta kontakt med oss.

 

Sletting

En av personvernlovens prinsipper at det ikke skal behandles personopplysninger i større grad enn det absolutt er behov for. Vi vil derfor kun beholde opplysninger vi har et behandlingsgrunnlag for og i de tilfeller vi er pålagt å beholde informasjonen etter norsk lov. Dette betyr at vi for eksempel kan slette din Min Side-bruker eller historikk fra vår database om du ønsker det, men vi kan ikke slette betalingshistorikk som vi ser oss nødt til å beholde.

 

Begrensning

Du kan be om at vi stanser/fryser behandlingen av personopplysningene dine i enkelte situasjoner. 

 

Dataportabilitet

I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til en konkurrent av oss. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

 

Klage til Datatilsynet

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Vær oppmerksom på at det er mange begrensninger i rettighetene over, det må derfor gjøres en konkret vurdering av hver forespørsel. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.  

 

Dine personopplysninger skal behandles sikkert

Personopplysningsloven stiller den som behandler personopplysningene ansvarlig for å beskytte dine personopplysninger og for å gjennomføre sikringstiltak om nødvendig. Vi har tiltak som eksempelvis adgangskontroll og annen teknisk sikkerhetsstruktur som gjør at dine opplysninger oppbevares og behandles trygt. I de tilfeller vi har valgt å benytte oss av en ekstern leverandør, som ved fysisk lagring av data, analyseverktøy og leverandør av apper, er det inngått databehandleravtaler som sikrer at personopplysningene blir behandlet etter det formålet vi har avtalt og at oppbevaring, bruk, utlevering og sletting skjer etter avtale. 

 

Særlig om barns personvern

I den nye personvernloven er det særlige krav ved behandling av opplysninger om barn. Vi vil i utgangspunktet ikke behandle opplysninger om personer under 13 år. Oppdages det at vi har opplysninger om barn sletter vi dette så snart vi blir gjort oppmerksomme på dette. 

 

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig, men vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss. 

 

Endringer i personvernerklæringen

Den siste versjonen av vår personvernerklæring vil alltid ligge tilgjengelig på nettsiden. Ved betydelige endringer i avtale eller brukervilkår vil vi informere om dette og/eller innhente nytt samtykke i de tilfeller vi ønsker å bruke din personopplysning til annet enn det du allerede har samtykket til.

 

Kontakt

Den ansvarlige for behandling av personopplysninger er lederen for det respektive selskap. 

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss vedrørende innsyn, retting eller sletting, eller har andre spørsmål knyttet til vårt personvern er du velkommen til å kontakte vårt oss eller vårt personvernombud på e-post. 

Personvernombud: Amund Espelien
E-post: post@prisguiden.no
Postadresse: Prisguiden AS, Postboks 382 Sentrum, 0102 Oslo

Du vil måtte identifisere deg, slik at vi kan sikre rettmessig utlevering av dine personopplysninger. Vi vil svare deg så raskt som mulig og innen 30 dager, som er en lovfestet tidsfrist.

Besøksadresse

Schweigaards gate 14

0191 Oslo

 

Se i kart

Postadresse

Prisguiden AS

Postboks 382 Sentrum

0102 OSLO

Prisguiden AS

Org.nr: 914 463 092

Bankkonto: 1503 53 06657

IBAN: NO9715035306657

SWIFT: DNBANOKKXXX

Faktura: faktura@prisguiden.no

Sist sett på