Avtalevilkår

1.1 Introduksjon

Denne avtalen gir Nettbutikken synlighet i prissammenligningstjenestene som drives av Prisguiden. Prissammenligningene er en søkeindeks for nettbutikker som selger varer til det norske forbruker- og bedriftsmarkedet.

Prissammenligningene er implementert på Prisguidens nettsteder og distribusjonspartnere (se vedlegg). Nye partnere kan tilkomme.

1.2 Varighet

Avtalen gjelder fra signeringsdato og kan sies opp med 30 dagers skriftlig varsel.

1.3 Pris

Nettbutikken faktureres månedlig for antall klikk i henhold til gjeldende prisliste. Med ”klikk” menes overføringen av en – 1 - bruker til nettbutikken.

Alle priser er eks.mva. Klikkene faktureres etterskuddsvis innen den 10. hver måned. 30 dagers betalingsfrist. Prisene kan justeres med 30 dagers skriftlig varsel.

2. Nettbutikkens plikter

2.1 Prisliste

Nettbutikken plikter å stille en oppdatert prisliste til disposisjon for Prisguiden. Prislisten må være tilgjengelig over Internett for Prisguidens robot i et format som støttes av Prisguiden. Alle priser skal være fortollet inn til Norge og listet inkludert norsk MVA.

Produktsortimentet, priser og URL må minimum oppdateres én gang per døgn og være lik den informasjonen Nettbutikken oppgir på sine nettsider. Vi anbefaler likevel hyppigere oppdateringer. Prisguiden gis adgang til å lese inn priser fra nettbutikken maskinelt («crawling»). Hensikten med innlesingen er å kvalitetssikre priser og lagerinformasjon som vises på Prisguiden. Indekseringen skal gjøres i et slikt tempo at den ikke forstyrrer nettbutikkdriften og belaster nettbutikken unødvendig.

2.2 Produkter med binding

Butikken plikter å opplyse i prislisten om produkter som har en form for binding. Eksempler på dette er mobiltelefoner som selges med mobilabonnement og TV-er som selges med binding til TV-abonnement.

3. Prisguidens plikter

3.1 Prisoppdatering

Prisguiden plikter å holde søkeindeksen fortløpende oppdatert. Prisene skal minimum oppdateres én gang per døgn.

3.2 Rapportering

Nettbutikken vil motta månedlige PDF-rapporter som viser antall klikk.

3.3 Telling av klikk

Prisguiden lagrer logger over klikk i minimum ett – 1 – år. Loggene inneholder klikktidspunkt og landingsURL.

3.4 Roboter og spam

Det er gjort en rekke tiltak for å stoppe uønskede klikk. Søkeroboter er sperret ute med robotregler (robots.txt). Videre analyseres klikkloggene fortløpende for å avdekke søkeroboter som ikke følger robotregler.

4 Generelle vilkår

4.1 Lojalitet

Partene skal opptre lojalt overfor hverandre og behandle informasjon/teknologi de får tilgang til som følge av denne avtalen som konfidensiell.

4.2 Rettigheter

Prisguiden forbeholder seg retten til å ta Nettbutikken ut av prissammenligningstjenestene med øyeblikkelig virkning i tilfeller som: Manglende betaling, betydelige feil i prislisten, tvil om videre drift i Nettbutikken, mistanke om juks.

4.3 Erstatning

Prisguiden er ikke på noen måte erstatningspliktig ovenfor Nettbutikken.

4.4 Verneting

Enhver tvist i forbindelse med herværende avtale skal løses etter norsk rett og med Oslo byrett.

Den enkleste starten på et godt kjøp

Prisguiden brenner for at det skal bli enda enklere å gjøre gode kjøp. I over 20 år har vi samlet produkter, sammenlignet priser og funnet de beste tilbudene til norske forbrukere.Les historien bak og hvordan vi hjelper kundene til å gjøre gode kjøp »

Møt folka bak Prisguiden

Noe du lurer på, eller bare lyst til å sende oss ris eller ros? Slik kommer du i kontakt med oss »

Sist sett på